Exotermické a izolační nálitky a obklady pro slévárny a ocelárny

Očkovadla a modifikátory, dodavatel feroslitin. Člen skupiny Ferroatlantica

Furanové, fenolové a míchané pryskyřice.

Brikety pro kupolové pece

Materiály pro slévárny hliníku a lehkých kovů

Formovací a tavící suroviny a příslušenství

Vysoké učení technické – Fakulta strojního inženýrství

MECAS ESI