3D tisk

3D tiskárna Stratasys F900

Tiskárna Stratasys F900 je nejpřesnější a nejúčinnější dostupný systém FDM, má největší konstrukční rozměry a byla navržena pro řešení vašich nejnáročněj- ších výrobních potřeb. Konstruuje robustní výrobní díly, přípravky, upevňovací díly, tovární nářadí a funkční prototypy s použitím 14 různých termoplastů, které jsou odolné elektrostaticky, vůči teplu, chemikáliím, UV záření, biokompatibilní a vysokopevnostní. Velikost modelovacího prostoru (XYZ): 914,4 x 609,6 x 914,4 mm.

Mobilní 3D skener ATOS

Nabízíme celoplošné měření a inspekci, která umožňuje snadné, rychlé a přesné měření i ve stísněných prostorách. Je vhodný pro 3D měření komponentů, jako jsou lité a vstřikované díly, formy a modely, interiéry vozidel, prototypy, designérské modely apod. Nabízíme také reverzní inženýrství, kdy z již hotového produktu zpětně vytvoříme technické podklady jako výkresy nebo CAD modely.

3D tisk je automatizovaný proces, při kterém se z digitální předlohy (3D modelu) vytváří fyzický model. Technologií je nyní k dispozici více

– my používáme FDM, funguje velice jednoduše. Objekt vzniká postupně, vrstvu po vrstvě, natavováním tenkého proužku plastového materiálu.

Jedná se o takzvanou aditivní výrobu, kde se materiál postupně přidává, což je protipól ke způsobu subtraktivní výroby,

která spočívá v obrábění materiálu.

Využití 3D Tisku

3D tisk byl zprvu využíván jako nástroj na výrobu rychlých a levných prototypů. Ukázkovým příkladem je malosériová výroba.

Pokud firma plánuje vyrábět sérii produktů, která je příliš malá na odůvodnění vysokých nákladů spojených s přípravou výroby,

3D tisk těchto produktů je často levnější. Dalším benefitem je i fakt, že pokud získáme od zákazníků zpětnou vazbu na tuto

první sérii a děláme u produktu změny, nemusíme znovu platit náklady na přípravu výroby. Stačí pouze upravit 3D model

a tisknout novou verzi produktu. Díky tomu je možné provádět změny v produktech velmi často a rychle bez dalších nákladů.

Všechny technologie 3D tisku jsou založeny na stejném principu – postupném nanášení vrstev na sebe.

V současné době neexistuje žádná technologie 3D tisku, která by byla univerzální a vhodná pro všechna použití.

Proto je třeba pečlivě zvážit, co budeme na tiskárně tisknout, a co od ní požadujeme.

Nejznámější technologie 3D tisku je možné rozdělit do tří kategorií podle toho, jakou podobu má tiskový materiál,

a jakým způsobem je zpracováván.

1. Materiál v podobě tiskové struny je extrudovaný

(vytlačovaný) tiskovou hlavou skrz rozehřátou trysku. Například technologie FDM (fused deposition modeling).

FDM je registrovaná známka firmy Stratasys.

2. Tekutý materiál

je vytvrzován v rámci vrstvy na definovaných oblastech. Příkladem je technologie SLA stereolitografie).

Materiál je vytvrzován světelným paprskem (UV laser či DLP projektor).

3. Materiál v podobě jemného prášku

je sinterován (spékán, nikoliv roztavován) laserem. Představitelem tohoto principu je technologie SLS (selective laser sintering).

Technologie FDM

Mezi širokou veřejností se jedná o nejrozšířenější a nejdostupnější technologii 3D tisku. Je vhodná

pro tisk funkčních modelů a prototypů. Stavebním materiálem je primárně roztavený plast. Ten

je postupně nanášen na sebe vrstvu po vrstvě. Tiskovým materiálem je tisková struna (filament)

Oproti pryskyřici či jemnému prášku, které se využívají v dalších technologiích,

je práce s filamentem jednoduchá a bezpečná. Na výtisku jsou patrné tiskové vrstvy.

Jejich výška se dle použité trysky pohybuje přibližně v rozsahu od 0,13 mm do 0,5 mm.