Reverzní inženýring je digitalizace stávajícího fyzického dílu respektive vytvoření 3D modelu, který je pak dále zpracováváme v CAD, CAM, CAE nebo v jiných systémech. Digitální data (3D model) mohou být využita k odstranění problémů originálního dílu, k optimalizaci designu, analýzám, inspekcím nebo pro další softwarové aplikace. Reverzní inženýrství provádíme 3D skenováním, ke kterému používáme mobilní laserový skener GOM Atos Compact s vysokým rozlišením pro získání přesných trojrozměrných dat měřeného objektu. Pomocí 3D skeneru se nasnímá existující část, která se následně digitalizuje. Takto získaná data dále zpracováváme v CAD programech. Výsledkem měření jsou standardní 3D modely.